افزودن بخش ترجمه متون فارسی به انگلیسی و ان
افزودن بخش ترجمه متون فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی، بهترین راه برای برقراری ارتباط مردم ایران با دنیای خارج است تا راه گسترش گروه مخالفان ایرانی در سراسر دنیا هموارتر از گذشته شود.
 
 
 
در سراسر دنیا هموارتر از گذشته شود. در سراسر دنیا هموارتر از گذشته شود.
آنکه در مقام مقایسه خود با "السابقون" انقلاب، چیری برای عرضه و افتخار ندارند و از این رو، می کوشند خلاء ناشی از این بی افتخاری را با از بین بردن افتخارات و سوابق درخشان دیگران جبران کنند و آنگاه در موقعیت برابر با آنان قرار گیرند!
 
آمد کنار گذاشتن وی از ریاست مجلس باشد
آمد کنار گذاشتن وی از ریاست مجلس باشد
لاریجانی می داند که احمدی نژاد و اطرافیانش دل خوشی از ریاست وی بر مجلس ندارند و چه بسا کنار گذاشتن لاریجانی از ریاست فراکسیون اصولگرایان، پیش درآمد کنار گذاشتن وی از ریاست مجلس باشد
30 میلیون گردشگر برای دوبی جذب کند
30 میلیون گردشگر برای دوبی جذب کند
امارات متحده عربی سعی دارد با فراهم آوردن زمینه مناسب و رسیدگی بیشتر به هتل های خود، تا سال 2015 میلادی – 1394 شمسی- سالانه 30 میلیون گردشگر برای دوبی جذب کند.
این بی افتخاری را با از بین بردن افتخارات و سوابق
این بی افتخاری را با از بین بردن افتخارات و سوابق
بته آنها از منظر روان شناسی طیف خود، برای این رویکردشان ، توجیه نانوشته دارند چه آنکه در مقام مقایسه خود با "السابقون" انقلاب، چیری برای عرضه و افتخار ندارند و از این رو، می کوشند خلاء ناشی از این بی افتخاری را با از بین بردن افتخارات و سوابق درخشان دیگران جبران کنند و آنگاه در موقعیت برابر با آنان قرار گیرند!